Bir yerde işaretlenmiş olan ada köşe noktaları ve kırık noktaları yeniden ölçülüp yapılan bu ölçüler bir krokiye yazılıyor. Yapılan bu ölçüye röleve ölçüsü, krokiye ise röleve ölçü krokisi deniyor.

Ada köşe noktaları ve kenarları üzerindeki kırık noktalar, uygulama krokisindeki değerlere göre araziye işaretlenebiliyor. Dik koordinat, kutupsal, uzantı ve bağlama yöntemlerinden biri ile işaretlenen bu noktalara, ağaç kazıkların çakılması ve beton blokların konulması sırasında noktaların işaretlenen yerlerinden bir miktar kaymaları mümkün oluyor. Bu nedenle, röleve ölçüsü kullanılıyor.

Röleve ölçüsü, nirengi ve poligon noktalarının oluşturduğu ölçü doğrularına dayalı olarak yapılıyor. Yapı ve tesislerin altında kalacak ve adaları kesecek şekilde ölçü doğrusu oluşturulamıyor. Röleve ölçüsü uzunlukları santimetre inceliğinde ölçülüyor.

Röleve ölçü krokileri her imar adası için ayrı olarak düzenleniyor.